wizytująca pracownia sztuk

identyfikacja wizualna

COQUI MALACHOWSKA COQUI

projekt logotypu i witryny internetowej dla polsko-niemieckiego biura architektury krajobrazu, 2011

 

 

Głównym założeniem klienta było uruchomienie strony informacyjnej, 
pełniącej zarazem funkcję portfolio. Dlatego istotne stało się 
eksponowanie dużej ilości zdjęć, szczególnie zaś pełnych kadrów, 
aby oglądający miał możliwość „zanurzenia się” w poszczególne projekty 
w sposób możliwie niezakłócony przez nawigację i inne informacje na stronie.